O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2000, registrovaná na obchodnom súde Trenčín, ako RODAN Prievidza s.r.o., hlavnou náplňou bola

 

                   - obchodná činnosť, prevažne v oblasti baníctva a ťažkého priemyslu, na

                     domácom i zahraničnom trhu, hlavne s krajinami Maďarsko, Poľsko,

                     Česká republika.

 

Postupne firma rozširovala pole pôsobnosti a zamerala sa na:

 

                    - repasácie banských strojov a zariadení ( referencie )

                    - banskú činnosť ( referencie )

                    - na servisnú činnosť ako autorizovaný partner firmy TEDOM.cz,
                      na údržbu a opravu kogeneračných jednotiek TEDOM ( referencie )

 

V rámci rozvoja flexibility spoločnosti a vzhľadom k dlhoročným obchodným kontaktom doma i v zahraničí radi rozvíjame spoluprácu  smerom k akýmkoľvek novým činnostiam a zameraniam, ktoré môžu obohatiť a rozvinúť pole pôsobnosti našej spoločnosti i našich klientov.

 

Toho času pripravujeme niekoľko nových projektov a rozšírenie škály pôsobnostii o Bezpečnosť a Ochranu Zdravia pri Práci, a tiež výrobu niektorých strojných zariadení momentáne nedostupných na našom trhu. 

 
Banská činnosť
Obchod
Servis