Obchod
Spoločnosť RODAN Prievidza s.r.o. má, od roku 2000, ako hlavnú činnosť obchod a sprostredkovanie obchodu v oblasti ťažkého priemyslu a baníctva.
Hlavnými komoditami sú:
        - nákup repasácia a predaj banských strojov a zariadení (raziace        
          kombajny,čerpadlá, hrablové dopravníky,.....)
        - spotrebného materiálu pre banskú činnosť (vrtné korunky,
          gumová pásovina, hrablá na reťazové dopravníky,.....)
        - predaj Čierneho a hnedého uhlia zo Slovenska, Česka i Ruska
 
Banská činnosť
Obchod
Servis