SERVIS

Naša spoločnosť ako zmluvný partner firmy TEDOM ponúka:

Autorizovaný záručný a pozáručný servis kogeneračných jednotiek firmy TEDOM na Slovensku. 

Kogeneračné jednotky, pre ktoré  momentálne naša firma vykonáva údržbu a opravy:

                       - Pekáreň TopolČany - TEDOM Premi S22, SPE

                       - ČOV Levice - CENTO T160 SP BIO

                       - ČOV  Zvolen - CENTO T150 SP BIO

                       - Hotel DONOVALY - Plus 22S, P+E

                       - NsP Rožňava - CENTO T 100SP

                       - Nový Tekov - CENTO T160SP BIO

                       - Plaváreň Banská Bystrica – MT 140 S

                       - Samšport Myjava -  2 kusy  PREMI 22AP

                       - MPBH Sereď – 2kusy PREMI S22 AP

                       - Strojárne Prievidza -  PREMI 25 AP

                       - Mestský kúpeľ Nitra - 2ks MT 22-Plus

                       - Grotto - Bartošova Lehôtka -CENTO T160

 
Banská činnosť
Obchod
Servis